KAVOSHGAR

ساخت و ساز سنتی به دلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی و عدم اطلاع رسانی صحیح جامعه مهندسین هنوز درصد بالایی از ساخت و سازها را در بر می گیرد. مهمترین مطلب در جایگزینی سیستم صنعتی به جای روش های سنتی اطلاع رسانی جامعه مهندسین به عموم مردم می باشد.

 

مدیریت شرکت صنعت پویان کاوشگر امیدوار است این حرکت علمی و صنعتی بتواند نقطه شروع حرکتی بنیادی در عرصه ساخت و ساز مسکن در ایران گردد و بتوانیم مسکن امنی برای هم میهنانمان تامین کنیم.

 

مفتخریم كه از زمان تأسیس شرکت صنعت پویان کاوشگر با تلاشی پیگیر برای خدمت‌ رسانی و با رعایت ارزش هایی مانند کیفیت، ایمنی، حفاظت از محیط زیست و نوآوری توانستیم به جايگاهی شایسته در ميان شركت‌ های پیمانکاری در کشور عزیزمان ايران  برسیم .در کنار نیروی انسانی کارآمد و با تکیه بر اهمیت نوآوری به عنوان یکی از پایه های شرکت باور داریم که با بهره گیری و تولید فناوری ها و راه کارهای جدید کیفیت را افزایش دهیم، 

 

شرکت ما ، با انجام کاملاً موفق پروژه‌ های‌خود توانسته است رشدی پایدار را رقم بزند و گام های بلندی در راستای تحقق اهداف و چشم انداز های تعیین شده بـردارد، که این پیشرفت ها و توانمندی ها نتیجه خط مشی و روش كار بهینه حاكم بر شركت می باشد که توسط نیروی انسانی آن به انجام رسیده است.