چشم انداز
 • حفظ و توسعه بازارهای هدف داخلی و خارجی
 • بدست آوردن جایگاه مناسب در صنعت ساختمان
 • تولید ارزش پایدار و مستمر
ماموریت
 • افزایش کیفیت پروژه‌ها منطبق با استانداردهای موجود از طریق کنترل مداوم و تمرکز بر جلب رضایت ذی‌نفعان
 • حفظ و بهبود مستمرکیفیت محصولات تولیدی (ساختمان)
 • حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشتی شغلی کارکنان و مسائل زیست محیطی
 • حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی ذی‌نفعان داخلی و خارجی
 • استانداردسازی روشهای ساخت و اجراء.
 • اخذ استانداردهای لازم برای متناسب‌سازی مدیریت و کیفیت با استانداردهای جهانی 
 • انتقال و بکارگیری روشهای نوین ساخت، تکنولوژی‌های پیشرفته سازگار با مقتضیات کشور با هزینه کمتر و سرعت بیشتر
 • ارائه خدمات برتر و افزایش تنوع محصولات به منظور تقویت قدرت رقابتی شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی